İşçi Personel Ana Sayfa Makaleleri Sörf Menü Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lise ve dengi mezunları, önlisans ve üniversite mezunları için ÖSYM tarafından yapılmaktadır. İlk ve Ortaokul mezunları için KPSS sınavı yoktur. YENİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI GÜN ESKİ SINAV ASKIYA ALINIR. Son KPSS tarihi 27/28.09.2014'de yapılmıştır. 

KPSS Lise ve Dengi ile Önlisans Mezuları için ÖSYM tarafından 2 yılda bir yapılmakta olup Kamu da işçi olabilmek için baraj puanı 60 tır. Memur olmak için baraj puanı mesleğe göre değişmektedir. Özürlüler için baraj puanı 0 dır. Ayrıntılar için üstte  Kamu İşçisi linkine bakınız.

2016 KPSS Önlisans ve 2016 KPSS Ortaöğretim Sınav tarihleri ÖSYM Başkanlığınca değiştirilmiş olup;  2016 KPSS Önlisans sınavı 16 Ekim 2016 tarihinde, 2016 KPSS Ortaöğretim sınavı ise 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak. 

KPSS Kalkacak mı?

Kamu Personel Seçme Sınavları kalksa bile bu yıl yapılacağından Kasım 2018'e kadar GEÇERLİ olacaktır. Sınavlarda düşünülen değişiklik MEMURİYET kapsamında olacağı söylenmektedir. KPSS'nin adı değişerek DİS (Devlet İşçilik Sınavı) gibi genel sınavlar yapılacağını düşünmekteyim. Kamu işyerlerinin bireysel sınav yapmaları için yeni birim ve kadrolarının oluşturulması gerekmektedir. Yıllarca bu sorunları yaşamış bir uzman olarak Kamu İşyerlerinin bireysel olarak HEM Genel Yetenek, Mülakat  ve HEM DE Uygulamalı (Yazılı, Sözlü) Sınavlar yapmaları büyük yük getireceğinden sorunların yaşanacağını tahmin etmekteyim.  (personelci.net) .

- KPSS-A ne demektir?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

- KPSS-B ne demektir?

Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, işçi, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

İŞÇİ ALIMLARI

KPSS'ye kim hangi düzeyden girecek?

Adaylar hangi düzeyden sınava girecektir? İki düzeyden birden sınava girmek mümkün mü? Lisans mezunu lise düzeyinden sınava girebilir mi?.

İKİ DÜZEYDEN BİRDEN SINAVA GİRMEK MÜMKÜN DEĞİL  !!!

Bir adayın, 2014 yılı içinde hem lisans hem de lise düzeyinden veya hem lise hem de önlisans düzeyinden sınava girmesi mümkün değildir. Sınava tek bir düzeyden girilebilecektir. Lisans sınavına başvuru yapanların, Eylül ayındaki sınava başvuruları bilgisayar üzerinden otomatik olarak engellenecektir.

EN ÜST MEZUNİYETTEN SINAVA GİRİLECEKTİR

* Bir aday eğer 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle lisans mezunu ise sınava lisans düzeyinden girmesi zorunludur.

* Ancak, aday 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle mezun değilse, KPSS Lisans sınavına başvurmayarak Eylül ayındaki sınava lise veya önlisans düzeyinden başvurabilir.

* Haziran veya Temmuz ayında bir Lisans programdan mezun olacaklar, istemeleri halinde, KPSS Lisans sınavına başvurabilecektir. Sınav süresi 2 yıl geçerlidir. Aday, mezun olduğu alana açılan kadroları düşünerek hangi düzeyden gireceğine kendisi karar vermelidir.

K P S S

B Grubu alımlara: Önlisans ve lise düzeyindeki adaylar başvurabilir. Memur, şoför, bilgisayar işletmeni, VHKİ, hizmetli, tekniker, teknisyen unvanlı personel alınmaktadır.

KPSS Önlisans Puanı (KPSSP93)

Merkezi ve Kurumsal yerleştirme için kullanılır.

Merkezi Yerleştirme; Devlet Personel Başkanlığının yurt genelindeki kamu kurumlarından personel talebi toplayarak oluşturduğu kontenjan listesine ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmasıdır.

Yılda 2 kez (Kasım-Haziran) yapılır. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile 399 KİT sözleşmeli personel alınır.

Kurumsal Yerleştirme; merkezi yerleştirme haricindeki yerleştirmelerdir. Kurumsal yerleştirmelerin özünde tek bir kuruma alım vardır. Burada yerleştirme ve başvurular ÖSYM üzerinden de olabilir ama yine de bu alımlar kurumsaldır.

Kurumsal yerleştirmeler farklı kurumlar tarafından rastgele tarihlerde yapıldığı için 1 yıl içinde aynı anda bir çok kurumsal alım olabilir.

Ayrıca, kurumsal alım ile kadrolu memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerinde personel alınır.

KPSS Ortaöğretim Puanı (KPSSP94)

Merkezi ve Kurumsal yerleştirme için kullanılır.

Merkezi Yerleştirme; Devlet Personel Başkanlığının ülke genelindeki kamu kurumlarından personel talebi toplayarak oluşturduğu kontenjan listesine ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmasıdır.

Yılda 2 kez (Kasım-Haziran) yapılır. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile 399 KİT sözleşmeli personel alınır.

Kurumsal Yerleştirme; merkezi yerleştirme haricindeki yerleştirmelerdir. Kurumsal yerleştirmelerin özünde tek bir kuruma alım vardır. Burada yerleştirme ve başvurular ÖSYM üzerinden de olabilir ama yine de bu alımlar kurumsaldır.

Kurumsal yerleştirmeler farklı kurumlar tarafından rastgele tarihlerde yapıldığı için 1 yıl içinde aynı anda bir çok kurumsal alım olabilir.

Ayrıca, kurumsal alım ile kadrolu memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerinde personel alınır.

“P93” ve “P94” Puanları ile Başvurulabilecek Kurumsal Alımlar şunlardır:

İşçi Alımları (İş sözleşmesi imzalanır)

Sözleşmeli Personel Alımları (4/B, Belediye, Diğer Sözleşme Türleri)

Askeri Kurumların Personel Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)

Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları (Kadrolu)

SYDV Alımları ( İş sözleşmesi imzalanır)

İtfaiye Alımları (Kadrolu) ( Danıştay Kararı ile alımlar durdurulmuştur)

Zabıta Alımları (Kadrolu) ( Danıştay Kararı ile alımlar durdurulmuştur

Diyanet İşleri Başkanlığı Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)